Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Co to jest pkk?

Numer PKK to elektroniczny dokument zawierający informacje związane z Twoim prawem jazdy. Wydaje go Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania na podstawie badania, zdjęcia i dokumentu tożsamości. Numer PKK wyrabiany jest bezpłatnie.

Po co JEST PKK?

Posiadając Profil Kandydata na Kierowcę rozpoczniesz kurs na prawo jazdy na terenie całego kraju, zapiszesz się na egzamin i odbierzesz prawo jazdy.

Jak mam zdobyć pkk?

Zapisz się na kurs prawa jazdy. Skierujemy Cię na badanie lekarskie potrzebne do wyrobienia numeru Profilu Kandydata na Kierowcę. Warto też wcześniej umówić wizytę w wydziale komunikacji, aby krócej czekać na wizytę. Z badaniem, zdjęciem i dokumentem tożsamości odwiedź Wydział Komunikacji, odbierz numer PKK i wróć do nas zacząć kurs.

Najczęściej zadawane pytania

  • badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem i badanie psychotechniczne
  • 1 zdjęcie do prawa jazdy o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu – u dowolnego fotografa.
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub karta pobytu).

Tak. Zarejestruj się na stronie www.esp.pwpw.pl Wsparcie techniczne: esp.pik@pwpw.pl. Do wniosku dołącz wszystkie wymagane dokumenty we właściwej postaci elektronicznej. Informacje zawarte na stronie PWPW powinny pomóc w przebrnięciu całej procedury.

Miejsce wydania: Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania.

Nie. Numer PKK jest wymagany ustawowo przed rozpoczęciem kursu, w tym także zajęć teoretycznych.

Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę jest wymagane na każdą kategorię prawa jazdy, bez względu na posiadane już kategorie.